O firmie

Od ponad pół wieku zajmujemy się projektami. Powstaliśmy w 1972 jako Zakładowe Biuro Projektów, w 1998 roku przekształciliśmy się w spółkę Petroprojekt, a w 2001 roku zmieniliśmy nazwę na ORLEN Projekt. Nie tylko tworzymy dokumentację, lecz także prowadzimy działalność inżynierską typu EPC.

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności