Oferta

Usługi pomiarów i automatyki

Realizujemy projekty pomiarów wielkości fizykochemicznych, które występują w procesach technologicznych oraz projekty automatyzacji tych procesów. Podstawową naszego działania są procesy petrochemiczne wraz z obiektami, które są z nimi skoordynowane tj. obiekty gospodarki wodnej i ściekowej oraz obiekty energetyczne. Realizujemy projekty zarówno dla nowych, jak i modernizowanych instalacji.

Posiadamy wiedzę w zakresie prowadzenia analizy HAZOP i wyznaczania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Prace projektowe prowadzimy za pomocą zintegrowanych (wielobranżowych) systemów wspomagania projektowania firmy Intergraph – SmartPlant Instrumentation i Smart Plant-3D. Ponadto wykorzystujemy program symulacyjny firmy Logi_cals do projektowania układów logicznych.

Oferujemy:

 • opracowanie zapytań ofertowych na aparaturę pomiarową oraz systemy pomiarowe,
 • opinie ofert wraz z przeprowadzeniem uzgodnień technicznych z oferentami,
 • opracowanie schematów obwodowych obwodów pomiarowych,
 • rysunki lokalizacyjnej aparatury pomiarowej, tras kablowych, skrzynek złącznych i połączeń elektrycznych,
 • schematy obwodów montażowych,
 • specyfikacje zbiorcze aparatury pomiarowej i materiałów montażowych,
 • opracowania różne tj. zestawienia aparatury Ex obiektu i opinie,
 • przygotowanie założeń projektowych dla branż współuczestniczących w procesie projektowania:
  • elektrycznej,
  • mechanicznej,
  • budowlanej,
  • sanitarnej;
 • nadzory autorskie bezpośrednio na budowie.

Zobacz także