O Firmie

Dokumenty i certyfikaty

Poniżej znajdziesz dokumenty oraz certyfikaty kluczowe dla działania naszej spółki. 

Spółka ORLEN Projekt S.A. funkcjonująca jeszcze jako Zakładowe Biuro Projektów, w 1994 roku rozpoczęła opracowywanie i wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Proces wdrażania został zakończony w sierpniu 1997 roku i od tego czasu System Zapewnienia Jakości jest w firmie podstawowym narzędziem zarządzania ukierunkowanego na spełnianie wymagań i oczekiwań klientów.
W dniu 04.12.1997 roku System Zapewnienia Jakości uzyskał po raz pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:1994, wydany przez Bureau Veritas Ouality International.

 

W dniu 14.03.2003 roku System Zapewnienia Jakości uzyskał po raz pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami NATO określonymi w AQAP 2110, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.

 

W 2010 roku został opracowany i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami polskiej normy PN-N 18001. W dniu 28.12.2010 roku system uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami wyżej wymienionej normy wydany przez Bureau Veritas Polska.

 

Po wdrożeniu System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością i systemy funkcjonowały jako Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP.

 

W 2012 roku Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP został rozszerzony o wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001, tworząc Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

 

W 2019 roku Zintegrowany System Zarządzania został ponownie rozszerzony o wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – AQAP 2110:2016.​

 

Aktualnie ORLEN Projekt S.A. świadczy usługi inżynierskie w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym. Są to usługi typu EPC (Engineering - Procurement - Construction). Obejmują więc wykonanie dokumentacji projektowej, zakupy dóbr inwestycyjnych oraz wykonawstwo robót budowlano - montażowych i uruchomienie inwestycji. Usługa może być ograniczona do wybranych etapów procesu inwestycyjnego, w zależności od życzenia klienta.

 

Obowiązujący Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z wymaganiami:

  •  ISO 9001: 2015 - "Systemy zarządzania jakością. Wymagania"
  • ​AQAP 2110:2016 - "Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji"
  • ISO 14001: 2015 - "Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania."
  • PN-ISO 45001:2018 - "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy."

dla następującej działalności:

"Projektowanie, zakupy inwestycyjne, zarządzanie budowami i rozruchami oraz zarządzanie projektami w procesach inwestycyjnych dla przemysłu chemicznego i energetycznego".

Obecnie ORLEN Projekt posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016, ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 przyznane przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

ORLEN Projekt otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE 0906H – wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Kod NCAGE identyfikuje ORLEN Projekt w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO i umożliwia dostarczenie rozwiązań dla struktur NATO.