Oferta

Usługi elektryczno-teletechniczne

Nasze projekty spełniają wszystkie wymagania i oczekiwania klientów. To zasługa naszego doświadczenia oraz kadry inżynieryjno-technicznej.

Oferujemy:

 • usługi projektowe w zakresie:
  • elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN i NN,
  • stacji transformatorowych słupowych i wnętrzowych SN/NN,
  • sieci i instalacji elektroenergetycznych przemysłowych, użyteczności publicznej oraz w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
  • oświetlenia drogowego, ulicznego i przemysłowego, w tym dla stref zagrożonych wybuchem,
  • instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
  • instalacji sterowania i sygnalizacji,
  • układów zasilania rezerwowego,
  • układów zasilania napięciem gwarantowanym,
  • elektrycznych systemów grzewczych,
  • inteligentnych rozdzielni SN i NN,
  • cyfrowych i analogowych systemów sterowania i sygnalizacji,
  • systemów komunikacji rozdzielni SN i NN z jednostkami nadzoru,
  • światłowodowych i miedzianych sieci dostępowych,
  • instalacji teletechnicznych i nagłośnienia, w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym,
  • instalacji przeciwpożarowych i sygnalizacji p.poż.,
  • sieci okablowania strukturalnego;
 • koncepcje programowo-przestrzenne wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • kosztorysy nakładcze i inwestorskie,
 • przygotowanie dokumentacji i materiałów do zapytań ofertowych,
 • doradztwo i obsługę techniczną inwestycji,
 • prowadzenie nadzorów: 
  • autorskich,
  • inspektorskich.
  • inwestorskich – jako inwestor zastępczy.

Zobacz także