Oferta

Usługi budowlano-architektoniczne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu obiektów dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Uczestniczyliśmy w przebudowie, remontach i modernizacji wielu obiektów zarówno na terenie ORLEN, jak i zlokalizowanych poza głównym zakładem. Nasi pracownicy posiadają wyższe wykształcenie techniczne i uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w budownictwie.

Oferujemy:

 • projekty architektoniczne budynków,
 • obiekty kubaturowe,
 • konstrukcje stalowe,
 • zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 • konstrukcje betonowe i żelbetowe,
 • fundamenty maszyn i urządzeń,
 • drogi, place i projekty zieleni,
 • kosztorysy budowlane (wykonywane w programie "Leonardo"),
 • wykonanie prac związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • nadzór autorski bezpośrednio na budowie.

Zobacz także