Oferta

Aparatura chemiczna i maszyny wirujące

Zajmujemy się orurowaniem oraz aparatami chemicznymi tj. pompami, kompresorami, dmuchawami, sprężarkami oraz innymi urządzeniami mechanicznymi typu przenośniki lub podajniki. Ponadto opracowuje dokumentację dla urządzeń ciśnieniowych wg przepisów UDT, ASME, DIN, BS, 97/23/EC oraz innych wymaganych przez zamawiającego.

Oferujemy:

 • projekty aparatów dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, w tym dla:
  • kolumn,
  • reaktorów,
  • pieców,
  • wymienników ciepła,
  • chłodnic powietrza,
  • zbiorników technologicznych i na media niebezpieczne;
 • dobór maszyn wirujących,
 • paszporty techniczne aparatów i maszyn,
 • zapytania ofertowe na maszyny i urządzenia,
 • opiniowanie ofert,
 • obsługę kontraktów z firmami zagranicznymi,
 • nadzór autorski i inwestorski.

Zobacz także