Oferta

Usługi projektowe

Wykonujemy dokumentację projektową instalacji produkcyjnych lub ich fragmentów dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Dokumentacja projektowa jest wykonywana we wszystkich branżach projektowych, występujących w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Prace realizujemy zgodnie z przyjętymi normami, przepisami krajowymi, wymogami Unii Europejskiej, dobrą praktyką inżynierską oraz w zgodzie ze światowymi trendami.

Nasi projektanci mają duże doświadczenie w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień technicznych. W przypadku skomplikowanych problemów projektowych korzystamy również z doświadczeń renomowanych ośrodków naukowo-badawczych.

Oferujemy:

 • opracowania koncepcji:
  • przedprojektowych, 
  • modernizacji,
  • rozbudowy instalacji;
 • przygotowania projektów jedno- i wielobranżowych (procesowe, bazowe, budowlane, techniczne) w branżach:
  • budowlano-architektonicznej,
  • elektrycznej,
  • instalacji sanitarnych i o.ś. 
  • mechanicznej - aparatura przemysłowa, rurociągi;
  • pomiarów i automatyki,
  • procesowo-technologicznej,
  • teletechnicznej i zabezpieczeń technicznych.

Zobacz także