Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Projekt Spółka Akcyjna
09-411 Płock,
ul. Zglenickiego 42


Rejestracja Spółki:
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział KRS
KRS: 0000064194
NIP: 774-23-72-663
REGON: 610411633

Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony: 1 500 000,00 zł