O firmie

Standardy antykorupcyjne

Naszym celem jest zapewnienie uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności gwarantującego zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy ORLEN Projekt.