Oferta

Usługi orurowania

Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu, budowaniu, uruchamianiu instalacji przemysłowych. Specjalizujemy się głównie w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, bazach magazynowych jak również ekspedycją produktów ropopochodnych.

Wszystkie prace projektowe prowadzimy w zintegrowanym środowisku projektowym. Aktualnie wykorzystujemy dwie platformy firmy Intrgraph do współbieżnego projektowania – PDS oraz SmartPlant® Enterprise.

Obydwie platformy wykorzystujemy do tworzenia modeli 3D instalacji procesowych. Ponadto wykorzystujemy programowanie do analizy elastyczności układów rurociągów:

 • CAESAR II v. 5.2 – firmy COADE,
 • AutoPipe v. 8 – firmy Bentley,
 • VVD v. 10 – firmy OHM-TECH.

Oferujemy:

 • projekty:
  • instalacji rafineryjnych i petrochemicznych,
  • instalacji energetycznych,
  • instalacji przemysłu chemicznego,
  • instalacji ochrony środowiska,
  • terminali paliwowych,
  • rurociągów dalekosiężnych,
  • zabezpieczeń antykorozyjnych,
  • izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych,
  • trudnych operacji montażowych i demontażowych;
 • zbiorcze zestawienia kosztów planowanych inwestycji,
 • wykonanie dokumentacji odbiorowej dla potrzeb Jednostki Notyfikowanej, UDT, ZDT, TDT,
 • wykonanie dokumentacji rejestracyjnej,
 • prowadzenia nadzorów autorskich i inwestorskich,
 • przygotowanie dokumentacji i materiałów do zapytań ofertowych,
 • prowadzenia nadzorów inwestorskich, jako inwestor zastępczy,
 • prowadzenia działalności doradczej i konsultingowej.

Dodatkowe informacje

Uuczestniczyliśmy w następujących pracach:

 • instalacja hydro-odsiarczania olejów napędowych – HON V,
 • Instalacja eteru metylo-tert-butylowego,
 • instalacja destylacji rurowo wieżowej – DRW II,
 • instalacja odsalania wody morskiej (we współpracy ze Snamprogetti),
 • instalacja destylacji rurowo wieżowej – DRW VI (we współpracy ze Snamprogetti),
 • instalacja hydrokrakingu w Gdańsku (we współpracy ze Snamprogetti),
 • instalacja destylacji rurowo-wieżowej – DRW III(we współpracy z FLUOR S.A.),
 • instalacja oksydacji asfaltów,
 • modernizacja baz magazynowych dla ORLEN,
 • projekt organizacji prac montażowych – reaktor R-201 – Możejki,
 • instalacja odsiarczania benzyn krakingowych – OBK (we współpracy z FLUOR S.A.),
 • projekt organizacji orac montażowych – regenerator R-202 – Możejki,
 • współpraca z ORLEN przy realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • serwis orurowania podczas remontu kapitalnego rafinerii w Możejkach,
 • udział w modernizacjach dla Basell ORLEN Polyolefins,
 • projekty i budowa pod klucz instalacji bioestrów dla komponowania on-line paliw i ich ekspedycji,
 • modernizacja instalacji mazutu w Elektrociepłowni Bydgoszcz,
 • instalacje stowarzyszone z instalacją paraksylenu w ORLEN,
 • pochodnia dla instalacji paraksylenu w ORLEN,
 • instalacja odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno,
 • instalacja OxyClausa.

Zobacz także