O firmie

Dane Osobowe

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną przez ORLEN Projekt S.A. działalnością. 

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Projekt S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest: ORLEN Projekt S.A. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerem: 24 364 46 00. 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych - pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, mailowo pod adresem: iod.oprojekt@energa.pl.