10.03.2023

Dobry rok ORLEN Projekt

ORLEN Projekt może zaliczyć rok 2022 do niezwykle udanych. Spółka była generalnym wykonawcą dwóch ważnych dla płockiego Zakładu Produkcyjnego inwestycji – budowy wiaty rozładunkowej na Terminalu Kolejowym oraz budowy nowego komina na obszarze Instalacji Utylizacji Siarkowodoru. Oba przedsięwzięcia spółka zakończyła i oddała do użytku w grudniu ubiegłego roku.

Spółka była odpowiedzialna nie tylko za budowę wiaty rozładunkowej, ale także „postawienie” niezbędnej infrastruktury przesyłowej. Dzięki niej możliwy będzie szybki i sprawny rozładunek olejów roślinnych (VO), uwodornionych olejów roślinnych (HVO), benzyny pirolitycznej (BPI) oraz bioetanolu (BET). Kierownikiem projektu był Ryszard Zdanowski, a kierownikiem budowy – Andrzej Suliński. Budowa trwała od listopada 2019 roku do grudnia 2022 roku.

Z kolei nowo wybudowany komin będzie odprowadzać spaliny z instalacji technologicznej OGrupa ORLEN I oraz OGrupa ORLEN II (Odsiarczania Gazów Kominowych - Hydrosulfreen I oraz Hydrosulfreen II) których zadaniem jest redukcja emisji związków siarki do atmosfery. Nowy komin został wyposażony w dwa przewody wewnętrzne – jeden podstawowy i drugi rezerwowy. Zakłada się pracę jednego przewodu, drugi natomiast będzie stanowił rezerwę na wypadek konieczności przeprowadzenia przeglądu lub remontu.

Komin ma wysokość 200 metrów i został wykonany w technologii żelbetowej. Za budowę odpowiadała Gabriela Sroczyńska-Wysocka, kierownik projektu, oraz Marcin Leśniewski, kierownik budowy.

–  Osoby, które pełniły funkcję kierowników projektów, udowodniły, że posiadają odpowiednio wysokie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie zawodowe. Odegrali najważniejszą rolę w zarządzaniu projektami, dlatego tym bardziej cieszy sukces obu realizacji – podkreśliła Joanna Czajkowska, dyrektor biura EPC ORLEN Projekt.

Inwestycje były sporym wyzwaniem dla doświadczonych już inżynierów, zarówno w fazie projektowania, jak i w trakcie budowy. Jednak, jak przyznają osoby kierujące pracami, nie ma rzeczy niemożliwych. Najważniejsze to właściwie wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenia.

– Obie inwestycje zostały zakończone w zakładanym terminie, w ramach zaplanowanego budżetu i przy zachowaniu najwyższych standardów ORLEN w obszarze bezpieczeństwa pracy – podkreśla Marcin Kasza, prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Realizacja budowy wiatry rozładunkowej i komina na Instalacji Utylizacji Siarkowodoru ugruntowała pozycję spółki ORLEN Projekt jako lidera wielobranżowych projektów technicznych i kontraktów w segmentach petrochemii, energetyki i logistyki paliwowej.