22.12.2023

Przyznane stypendia ORLEN Projekt S.A.

Najlepsi uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych z kierunków informatyk, teleinformatyk otrzymali listy ratulacyjne potwierdzające otrzymanie stypendium ufundowanego przez spółkę ORLEN Projekt w ramach umowy o współpracy pomiędzy szkołą a spółką.

Przyznane stypendia świadczą o bardzo dobrej współpracy szkoły z pracodawcami oraz w znaczący sposób podnoszą wizerunek Szkoły na Płockim rynku edukacyjnym. Zarówno Pani Eliza Pyrzyna, która reprezentowała spółkę Orlen Projekt S.A. jak i Pan Dyrektor Krzysztof Podraska pogratulowali nagrodzonym uczniom życząc dalszych sukcesów. Została złożona deklaracja i zapewnienie wszystkich obecnych uczniów oraz nauczycieli o dalszej owocnej współpracy, która zależy wyłącznie od zaangażowania młodzieży w naukę i chęci zdobywania nowych wiadomości z zakresu nauczanych dziedzin.

Więcej informacji dostępnych tutaj