O firmie

Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia w ORLEN Projekt Spółka Akcyjna dokumentów akcji

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki: 09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42, Biuro Zarządu Spółki, IV piętro, pokój 402.

W dniu 15 pażdziernika 2020 r. Zarząd ​ORLEN Projekt Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”), w związku z Art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonał kolejnego wezwania ORLEN Spółka Akcyjna, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Pliki do pobrania