13.07.2021

Spółki projektowe ORLEN i PGNiG łączą siły

ORLEN Projekt i PGNiG GAZOPROJEKT będą wspólnie realizować usługi inżynierskie na rzecz Grupy ORLEN. Spółki podpisały w tej sprawie umowę ramową.

Współpraca pozwoli ORLEN Projekt na zwiększenie dostępności jej oferty, natomiast GAZOPROJEKT uzyska możliwość świadczenia usług w nowych obszarach, przy wykorzystaniu kompetencji spółki.

– Dążąc do doskonałości operacyjnej i poprawy efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych, podjęliśmy współpracę z kolejną firmą projektową tj., PGNiG GAZOPROJEKT, która umożliwi wykorzystanie potencjału oraz wiedzy pracowników obu Spółek. Nasza współpraca pozwoli także zwiększyć dostępność usług inżynierskich dla ORLEN – powiedział Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Działalność biznesowa spółek inżynierskich z Grupy ORLEN i PGNiG jest realizowana w podobnych, często komplementarnych zakresach kompetencyjnych – opiera się na zadaniach projektowych oraz doradczych. Tworzy to potencjał do uzyskania wymiernych korzyści ze współpracy, wynikających ze zwiększenia zakresu możliwości realizacji nowych projektów dla Grupy ORLEN oraz wygenerowania synergii operacyjnych. Osiągnięciu zakładanych celów sprzyjać będzie fakt, że obie Spółki dysponują podobnymi, nowoczesnymi rozwiązaniami IT, wykorzystywanymi przy realizacji prac inżynierskich.

– PGNiG GAZOPROJEKT to zespół wykwalifikowanych ekspertów o unikalnych kompetencjach w dziedzinie projektowania nowoczesnych inwestycji. Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie kompleksowych projektów inżynieryjnych oraz prac studialnych. Jestem przekonany, że zbudowanie dobrze funkcjonującego modelu współpracy, opartego o bogatą wiedzę i doświadczenie ORLEN Projekt i PGNiG GAZOPROJEKT, zaowocuje wieloma nowymi projektami, spełniającymi oczekiwania dynamicznie zmieniającego się rynku w dobie transformacji energetycznej – stwierdził Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu PGNiG GAZOPROJEKT.

ORLEN Projekt prowadzi projekty inwestycyjne EPC (Engineering, Procurement, Construction) obejmujące wykonywanie dokumentacji projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, zakup dóbr inwestycyjnych oraz realizację i uruchomienie inwestycji. Spółka specjalizuje się w optymalizacji procesów inwestycyjnych działając na zlecenie inwestora, co obniża koszt wykonywanych zadań inwestycyjnych.  ORLEN Projekt uczestniczył m.in. w projektowaniu szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce. Zrealizował też inwestycję na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, m.in. budowę Wiaty rozładunkowej WR2, modernizację systemu opalania pieców instalacji Reforming V i węzła DEWAXINGU.

Spółka realizuje równolegle ponad 90 projektów, w tym na przykład budowę instalacji oczyszczania gazów na instalacji Clausa (TGTU III) w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz rozbudowę pojemności magazynowej w Terminalu Paliw w Widełce. Tylko w ostatnich dwóch latach Spółka zwiększyła przychody o ponad 200 proc., równolegle wzmacniając swoją pozycję rynkową.

PGNiG GAZOPROJEKT to firma inżynierska działająca w sektorze infrastruktury gazowej i paliw płynnych. Spółka koncentruje się głównie na zadaniach związanych ze strategicznymi projektami magazynowania i przesyłu gazów i paliw, wykonując kompleksową dokumentację formalno-prawną i techniczną oraz prace studialne i koncepcyjne.

Spółka jest autorem opracowań projektowych dla większości sieci i obiektów obecnie eksploatowanego systemu przesyłu i dystrybucji gazu w Polsce. PGNiG GAZOPROJEKT zaprojektował i bierze czynny udział w realizacji inwestycji wchodzących w zakres programu Baltic Pipe: gazociągów w części morskiej i lądowej po stronie polskiej oraz modernizacji wszystkich trzech tłoczni gazu – w Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie. Wśród pozostałych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju Spółka wykonała w ostatnich latach m. in.: dokumentację Terminala Naftowego w Gdańsku, rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia oraz przyłącza elektrowni Dolna Odra. Spółka bierze udział w projektach innowacyjnych związanych z transformacją o energetyczną w zakresie wytwarzania i magazynowania wodoru.​