15.03.2023

ORLEN rozwija spółki technologiczne, są wyraźne efekty

ORLEN stawia na dynamiczny rozwój spółek technologicznych. Dzięki przemyślanym inwestycjom na przestrzeni ostatnich pięciu lat, ORLEN Projekt i ORLEN Serwis osiągają obecnie stabilne przychody, zwiększają skalę działalności i współpracują ze sobą, napędzając usługi inżynieryjne w ramach Grupy ORLEN.

– Od początku dążyliśmy do pełnego wykorzystania potencjału spółek w ramach Grupy ORLEN. Przed 2015 r. firmy technologiczne były niedoinwestowane. Dzięki naszym inwestycjom i przemyślanej strategii rozwoju tego typu usług na przestrzeni ostatnich lat, ORLEN Projekt i ORLEN Serwis są obecnie dynamicznie rozwijającymi się firmami z rocznymi przychodami na poziomie kilkuset milionów złotych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Duże znaczenie w rozwoju obu podmiotów miała podpisana przez nie w 2019 roku umowa współpracy. Pozwala ona na efektywne projektowanie i wykonanie prac inwestycyjnych oraz minimalizację ryzyka cenowego, harmonogramowego i realizacyjnego, wynikającego z zatrudniania podmiotów zewnętrznych. Umowa obejmuje zakład produkcyjny ORLEN w Płocku, Anwil we Włocławku i zakład ORLEN Południe.

W 2022 roku ORLEN Projekt był generalnym wykonawcą dwóch ważnych dla płockiego Zakładu Produkcyjnego inwestycji – budowy wiaty rozładunkowej na Terminalu Kolejowym oraz budowy nowego, wysokiego na 200 metrów komina na obszarze Instalacji Utylizacji Siarkowodoru. Te projekty spółka zakończyła i oddała do użytku w grudniu ubiegłego roku.

– Te inwestycji były sporym wyzwaniem, ale udowodniliśmy, że mamy doświadczenie i jesteśmy przygotowani do takich projektów. Oba zostały zakończone w terminie i w ramach zaplanowanego budżetu. To ugruntowało pozycję naszej spółki jako lidera wielobranżowych projektów technicznych i kontraktów w segmentach petrochemii, energetyki i logistyki paliwowej  – podkreśla Marcin Kasza, Prezes Zarządu ORLEN Projekt.

Kolejną ważną umową dla spółek technologicznych w Grupie była współpraca podpisana w ubiegłym roku przez ORLEN Projekt i ORLEN Centrum Serwisowe. Spółki realizują projekty na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz w innych obiektach należących do Grupy ORLEN. Umowa dotyczy prac remontowo-budowlanych i stanowi kolejny przykład wykorzystania kompetencji spółek z Grupy w celu zwiększenia ich efektywności.

W 2022 roku ORLEN Projekt, jako jeden z niewielu podmiotów branży projektowo-wykonawczej uzyskał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego. Wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokument ułatwi spółce pozyskanie nowych zamówień i jej dalszy, dynamiczny rozwój.

Z kolei ORLEN Serwis w 2022 roku uczestniczył nie tylko w przedsięwzięciach remontowych ORLEN, ale też ORLEN Unipetrol w Czechach, ORLEN Lietuva na Litwie oraz rafinerii Gdańsk, co jest realizacją Strategicznego Planu Rozwoju ORLEN Serwis, który ma na celu rozszerzenie usług na całą Grupę Kapitałową.

W ubiegłym roku ORLEN Serwis wykonał kapitalny remont pompy wody pracującej na potrzeby Elektrociepłowni w ORLEN Lietuva, wsparł remont rafinerii w Gdańsku i zrealizował remont kapitalny turbiny TG-2 w Zakładzie Wytwarzania i Dystrybucji Energii ORLEN w Płocku.

– Wszystkie prace realizujemy terminowo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z założonym harmonogramem, co skutkuje satysfakcją klientów oraz wymiernymi korzyściami zarówno dla naszej spółki, jak i całej Grupy ORLEN. Nasze działania potwierdzają zasadność konsolidacji i kierunków współpracy obranych przez Zarządy ORLEN i ORLEN Serwis  – podkreśla Paweł Jegier, Prezes Zarządu ORLEN Serwis.

Także w 2022 roku, ORLEN Serwis razem ze spółkami ORLEN Projekt, LOTOS Serwis i PGNiG Gazoprojekt rozpoczęły prace nad synergią w zakresie budowania stacji wodorowych, co wpisuje się w ogłoszoną przez Grupę ORLEN Strategię Wodorową do 2030 roku. Zgodnie z nią, za siedem lat na terenie Polski, Czech i Słowacji ma działać ponad 100 stacji wodorowych.