O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Projekt

Marcin Koper

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Paryska

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Piotr Żuchewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zbigniew Kuźma

Członek Rady Nadzorczej