30.09.2021

ORLEN Projekt promuje bezpieczeństwo pracy

W ramach kolejnej edycji Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN, pracownicy ORLEN Projekt wzięli udział w ćwiczeniach sprawdzających możliwość szybkiej ewakuacji w trakcie pożaru.

Ćwiczenia zostały zorganizowane pod hasłem „Dobrze Ewakuowani 2021”. Akcję nadzorował zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Płocku. Strażacy, by zasymulować pożar,  wykorzystali specjalne urządzenie do zadymiania.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego aktywnie angażujemy się
w inicjatywy, które umożliwiają jego zapewnienie. Gotowość pracowników jest tutaj kluczowa, stąd pomysł na akcje, które w praktyce zwiększają ich przygotowanie na różnego rodzaju zagrożenia
 - powiedział Marcin Kasza Prezes Zarządu ORLEN Projekt S.A.

W ćwiczeniach strażacy wykorzystali m.in. podnośnik pożarniczy i specjalne kombinezony umożliwiające poruszanie się w zadymionych przestrzeniach.

Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, pracownicy szybko opuścili zagrożone pomieszczenia i udali się na miejsce zbiórki.

Dziękujemy Państwowej Straży Pożarnej oraz Spółce ORLEN Eko za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji jak również wszystkim pracownikom Spółki za wspólne ćwiczenia