Oferta

Nowe Rozwiązania

Podstawowe dane o projekcie

Projekt Pylon – katalog słupów kratowych dla linii 110 kV nagrodzony Pucharem Prezesa

Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej podczas 32. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB® 2019

Projekt Pylon – katalog konstrukcji wsporczych dla linii 110 kV, zaprojekowanych w oparciu o normę PN-EN 50341-1:2013-03 oraz załącznik krajowy PN-EN 50431-2-22:2016.

Katalog jest najnowszym rozwiązaniem przygotowanym przez Energę Invest (obecnie ORLEN Projekt) w zakresie ustandaryzowania procesu projektowania i budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych. Powstał we współpracy ze spółką Energa Operator i jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie wdrażania najnowszych technologii i standaryzacji w obszarze infrastruktury elektroenergetycznej.

W ramach katalogu zaprojektowano 36 różnych typów konstrukcji wsporczych, czyli 6 serii słupów dla linii 110 kV, po 3 serie słupów odpowiednio jednotorowych i dwutorowych dla kombinacji stref wiatrowych i oblodzeniowych  S1W1, S2W1, S2W2.

W dbałości o jakość projektu na stacji badawczej CELPI w Rumunii przeprowadzono badania doświadczalne czterech wytypowanych słupów. Pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych słupów w skali rzeczywistej potwierdziły poprawność przyjętego podejścia obliczeniowego.

Grupa Energa jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce z własnym katalogiem konstrukcji wsporczych dla linii 110kV.

Korzyści związane z wprowadzeniem katalogu słupów:

  • krótszy czas wymaganych wyłączeń linii przebudowywanych,
  • możliwości stosowania przewodów o różnych przekrojach bez konieczności modyfikacji słupów,
  • ograniczenie materiałochłonności w zakresie fundamentów oraz osprzętu,
  • redukcja liczby miejsc prowadzenia robót ziemnych,
  • ograniczenie wpływu inwestycji na środowisko,
  • ograniczenie liczby nieruchomości zajmowanych przez słupy
  • redukcja liczby stanowisk słupowych na danym odcinku linii poprzez dopuszczenie stosowania przęseł o długości 380 m.

Zobacz także